Conferință Aniversară C70 și Zilele Facultății de Construcții

Conferință Aniversară a 70 de ani a Facultății de Construcții din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

„Tradiție și inovare – 70 de ani de învățământ superior în inginerie civilă în Transilvania”

(08-11 Noiembrie 2023, Cluj-Napoca, Romania)
https://c70.utcluj.ro/