Prezentare

Fiind conştienţi de faptul că studenţii reprezintă cea mai importantă resursă ce va influenţa viitorul, unul din principalele
obiective propuse este dezvoltarea tinerilor studenţi cu iniţiativă. 

Mediul  dinamic din acest cadru organizat formează liderii de mâine şi le dezvoltă abilităţile inovatoare şi de comunicare. De aceea considerăm că implicarea lor în astfel de proiecte este benefică în dezvoltarea carierei lor de ingineri.

Seismic Design Competition

Site-ul Concursului UTCN SDC

Concursul Profesional Stiintific Studentesc de Rezistenta Materialelor „C. C. Teodorescu”

Pagina Concursului Profesional Ştiinţific Studenţesc de Rezistenţa Materialelor „C. C. Teodorescu” 

Concursul Profesional Ştiinţific Studenţesc de Rezistenţa Materialelor „C. C. Teodorescu” este unul dintre cele mai longevive concursuri naționale adresate studenților universităților tehnice. Prima ediție a Concursului a avut loc în anul 1969 la Timișoara. 

Concursul este organizat pe trei domenii: mecanic, nemecanic şi construcţii. Numărul de participanţi dintr-un centru universitar este de maximum 3 (trei) studenţi, pentru fiecare secţiune la care se concurează. 

La profilul Conctrucții, unde studenții facultății noastre au participat cu succes încă de la primele ediții, subiectul conține patru tipuri de probleme. Programa analitică din care acestea fac parte înglobează următoarele capitole:
I. Solicitări axiale
II. Încovoiere plană
III. Torsiunea
IV. Solicitări compuse

În decursul timpului pregătirea studenților a fost asigurată de către următoarele cadre didactice: Prof. dr. ing. I. Martian, Prof. dr. ing. A.M. Ioani, Conf. dr. ing. H.L. Cucu, Asist. ing. D. Suciu
În prezent, pregătirea studenților se desfășoară sub îndrumarea Asist. dr. ing. M. Botez și Asist. dr. ing. M. Buru

Concurs de poduri din paste

Participarea UTCN la RECCS   UTCN Pasta Bridge

   Studenții de la Facultatea de Construcții din cadrul UTC-N  au participat la competiție, sub îndrumarea Conf. dr. ing. CHIRA Nicolae și Conf.dr.ing. GOBESZ  Zsongor, în anul 2011, 2012 si 2013.  Premiile câștigate sunt urmatoarele :

  • în 2011

   – la categoria de poduri – locurile 4 si 5

   – la categoria de  structuri – locurile 4, 5 si 6

   – premiul special pentru inovatie și estetică

  • în 2012

   – la categoria de poduri – locurile 1 si 4

           – la categoria de  structuri – nu s-a participat

  • în 2013

   – la categoria de poduri – locurile 4 si 5

           – la categoria de  structuri – nu s-a participat

  • in 2014

   – la categoria de poduri – locurile 1, 5 și 7

           – la categoria de  structuri – locurile 6 și 7

Participarea UTCN la TörDElo

In anul 2013, studenții au participat la Debrecen la o competiție  internațională de Poduri  din Paste Făinoase, TörDElő ediția a V-a, organizată de Debreceni Egyetem – Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék unde studentii au luat premiul III

Concrete Canoe – Beton Kenu

Concurs Internațional – Se desfășoară în Budapesta, în luna iunie în fiecare an.

Carpatcement

Concursul se adresează studenților anului III de la toate specializările si se va desfășoară in fiecare anla Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca.